Iniciativa Úspěch pro každého žáka vytváří podhoubí pro dlouhodobou změnu ve vzdělávání

Vydáno:

Už devátým rokem se v České republice rozvíjí iniciativa Úspěch pro každého žáka. Mnozí aktéři ve vzdělávání si určitě vybaví první konferenci Úspěch pro každého žáka v roce 2014, která navázala na konferenci Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole v roce 2013, na níž byly prezentovány výstupy kampaně EDUin Česko mluví o vzdělávání a Strategie 2020.

T
ehdy jsme s Vladimírem Srbem, který v té době působil jako ředitel obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu, představili
vizi pro rozvoj vzdělávání
pod názvem
Úspěch pro každého žáka
, kterou chceme v České republice dlouhodobě rozvíjet, a také záměr vzniku stejnojmenné iniciativy, v jejímž rámci jsme se rozhodli pořádat další ročníky konference věnované tématům vzdělávací politiky. Zákládajícími partnery iniciativy byly od počátku, kromě SKAV a Pomáháme školám k úspěchu, MŠMT a EDUin a o trochu později se k nám přidalo Centrum současného umění DOX, kde jsme konference pořádali. Už tehdy jsme vycházeli z myšlenek Michaela Fullana, kanadského experta na změny ve vzdělávání, nebo Petera Senge, který se zabývá rozvojem učících se organizací. Byli jsme si vědomi toho, že je potřeba organizovat reformy ve vzdělávání jinak, než že je někdo napíše a schválí a zpracuje do implementačních plánů. Věděli jsme, že je potřeba pro reformu angažovat širokou škálu aktérů na základě společně sdílené vize. Ale co jsme tehdy nevěděli, bylo, nakolik bude reálné tyto myšlenky a způ