Francouzština a její potenciál na trhu práce v ČR

Vydáno: 14 minut čtení

S klesajícím zájmem o francouzštinu na základních a středních školách v posledních letech (podle statistik MŠMT, 2022), ale zároveň se stále větším nedostatkem zaměstnanců ovládajících francouzštinu na trhu práce se již delší dobu nabízela otázka, jak tuto situaci řešit. Dotazníkové šetření z roku 2020 potvrdilo klesající tendenci, ale také postoje žáků a jejich rodičů vůči francouzskému jazyku, které mnohdy znesnadňují zachování výuky ve školách nebo otevírání nových skupin. Výsledky šetření ukázaly, že by vyučující francouzštiny uvítali lepší vzájemnou informovanost, spolupráci a podporu v rámci jejich místa působnosti. Tyto požadavky splňuje nástroj, který v návaznosti na šetření mezi vyučujícími začal vznikat, a sice Interaktivní mapa francouzštiny v České republice (2021). Jaký je kontext vzniku tohoto projektu, kdo za ním stojí a jaký je jeho další potenciál?

Francouzština a její potenciál na trhu práce v ČR
Václava
Bakešová
Hana
Delalande
„A k čemu ti ta francouzština bude?“
Jedním z argumentů, které se objevily ve výsledcích dotazníku, bylo tvrzení některých rodičů, že francouzština je tak trochu zbytečná, nemá u nás moc uplatnění kromě učitelství nebo překladatelství, případně že by bylo třeba se za prací přestěhovat někam do frankofonního prostředí. Ale zkušenost ukazuje, že je to hluboký omyl. Pracovní uplatnění s francouzštinou, všeobecnému mínění navzdory, opravdu není omezeno na frankofonní země nebo instituce Evropské unie. V České republice působí stovky firem, které francouzsky hovořící zaměstnance potřebují, jak ostatně bylo uvedeno nedávno i v
Řízení školy
č. 10 (Nádvorníková, 2022). Jedná se o firmy, které jsou součástí Francouzsko-české obchodní komory, ale také o firmy české nebo mezinárodní, které mají u nás vlastní pobočky a odsud nabízejí zboží nebo služby do řady zemí světa, a to včetně těch frankofonních. Jsou jimi například francouzská firma Saint-Gobain, česká firma Notino nebo americká společnost IBM/Kyndryl. Nabídka volných pracovních míst s požadavkem znalosti francouzštiny je v posledních letech stále vysoká. Firmy se často obrací i na vysoké školy, protože mají zájem o setkávání a diskuze se studujícími a v rámci spolupráce se studijními programy nabízejí exkurze, workshopy, stáže nebo dokonce práci na částečný úvazek. Monika, jedna z našich absolventek programu Francouzský jazyk pro hospodářskou č