Finanční vztahy mezi školou jako příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem

Vydáno: 4 minuty čtení

Nejčastější právní formou základních a středních škol je právní forma příspěvková organizace. Základní pravidla jsou definována v § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a jedním ze zásadních znaků je silně závislý (až podřízený) vztah příspěvkové organizace vůči svému zřizovateli. U základních škol jsou zřizovateli obce, u středních jsou to kraje. Tento článek by měl osvětlit některá pravidla, podle nichž probíhá finanční vztah mezi zřizovatelem (obec nebo kraj) a jím zřízenou příspěvkovou organizací (základní nebo střední škola).

Finanční vztahy mezi školou jako příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem
Ing.
Zdeněk
Tišl
ředitel metodické sekce společnosti Gordic s více n

Související dokumenty

Pracovní situace

Navýšení příspěvku prvňáčkům
OP JAK
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Darování antigenního testu škole
První kroky při vymáhání dlužného školného
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Finanční kontrola
Bezplatné poskytování učebnic
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Šablony od A do Z
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
FKSP a Flexi passy
Finance
Zřizovatel
Doplňková činnost
Vozíčkář
Platová třída 13
Zápis do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Přímá vyučovací povinnost
Zřizovatel
Soukromá škola - stravování
Zákon o ochraně oznamovatelů
Jmenování ředitele
Jmenování ředitele
Zřizovatel
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity

Zákony

218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů