Evropské školy

Vydáno: 9 minut čtení

Evropské školy (EŠ) jsou oficiální nadnárodní vzdělávací instituce vzniklé na základě mezivládních dohod zemí Evropské unie, z nichž zásadní je tzv. Úmluva o statutu Evropských škol podepsaná v Lucemburku 21. června 1994. Ve všech zemích mají EŠ právní postavení veřejných institucí.

Česká republika přistoupila k systému Evropských škol podpisem Úmluvy o statutu Evropských škol na základě usnesení vlády České republiky ze dne 25. srpna 2004. Hlavním posláním EŠ je poskytovat vícejazyčné a multikulturní vzdělání dětem pracovníků institucí Evropské unie, a to od předškolního vzdělávání až po sekundární stupeň ukončený „evropskou maturitou“. Pro všechny jazykové sekce platí jednotné učební osnovy vyjma učebních osnov pro výuku mateřského jazyka. O jejich obsahu rozhodují příslušné členské státy.
V současné době existuje 13 EŠ v šesti evropských státech (Belgie, Nizozemsko, Německo, Itálie, Španělsko a Lucembursko). EŠ navštěvuje přibližně 28 300 žáků. Ve všech uvedených evropských státech se v jednotlivých EŠ vzdělávajíi čeští žáci. Největší zastoupení je v EŠ v Bruselu a Lucembursku, kde jsou zřízeny české sekce. V EŠ vyučuje přibližně 40 českých učitelů vyslaných Českou republikou nebo místně najímaných příslušnou EŠ. V rámci systému EŠ fungují dvě rady národních inspektorů: jedna pro předškolní a primární cyklus, druhá pro cyklus