Etický kodex

Vydáno: 4 minuty čtení

Účelem tohoto dokumentu je primárně úprava chování osob, kterým je adresován. Etický kodex mohou mít různé profesní skupiny, ale není neobvyklé, aby jej vydal i zaměstnavatel v rámci regionálního školství.

Etický kodex
Mgr.
Martin
Kaplán
Právník ČMOS PŠ

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Školský zákon a jeho vyhlášky
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Postavení těhotných žen v pracovním právu
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Výroční zpráva ČŠI 2011/2012
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Oznamovací povinnost podle zákona č. 359/1999 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.

Poradna

Ochrana osobních údajů
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce