Etická a charakterová výchova oslovila více než 11 000 pedagogů

Vydáno: 7 minut čtení

Koncem roku 2022 se Etická výchova, obecně prospěšná společnost, transformovala na zapsaný ústav Etická a charakterová výchova. Proč? Protože na charakteru záleží. A jak řekl Učitel národů: „Takový bude příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

Etická a charakterová výchova oslovila více než 11 000 pedagogů
Hana
Martináková
zástupce ředitele Etická a charakterová výchova, z. ú.
Etická výchova, z. ú., od roku 2010 proškolila asi 11 000 pedagogů akreditovanými kurzy s tématy: Emoce a škola, Spolupráce pedagoga s rodiči, Motivace žáků, Prosociální komunikace, Formativní hodnocení, Osobnost učitele a klima školy, Jak vést třídnické hodiny efektivně a další. Podílela se na vytvoření sady
Etická výchova
(metodiky, učebnice a pracovní listy)
pro 1. – 9. roč