Dobrý sluha, ale špatný pán aneb O digitálních technologiích v životě a učení teenagerů

Vydáno: 15 minut čtení

Digitální technologie se staly jedním základních stavebních kamenů soudobé společnosti, kultury i každodenního života. Dnešní mladí lidé vyrůstají ve světě, ve kterém jsou digitální technologie běžnou a přirozenou součástí prakticky všech aspektů jejich života, školu a učení nevyjímaje.

Dobrý sluha, ale špatný pán anebo digitálních technologiích v životě a učení teenagerů
Doc. Mgr.
Jiří
Zounek
Ph.D.
garant studia pedagogiky a specializace Digitální technologie ve vzdělávání, Ústav pedagogických věd, Masarykova univerzita
Problematika digitálních technologií v životě a učení mládeže proto tvoří neuvěřitelně pestrou tematickou mozaiku, ve které se otevírá bezpočet otázek. A právě do této mozaiky chce přispět i tento článek. Vychází z výzkumu, jehož kompletní výsledky byly před nedávnem publikovány v knize s názvem
Life and Learning of Digital Teens. Adolescents and digital technology in the Czech Republic (Život a učení digitálních náctiletých. Adolescenti a digitální technologie v České republice)
. Výzkum byl jedinečný tím, že se nezaměřil jen na využívání digitálních technologií ve škole, ale sledoval také život rodin i samotných adolescentů s technologiemi. Výzkum k tomu využíval data z velkých mezinárodních výzkumů (PISA, ICILS) i případové studie rodin, rozhovory s rodičia adolescenty, kteří navíc zaznamenávali detailně jeden týden svého života do speciálních záznamových archů. Vznikl tak poměrně komplexní obrázek život adolescentů s technologiemi ve škole a zejména mimo ni.
Je nutné poznamenat, že výzkum zachytil situaci těsn