Digitální technologie pomáhají růst všem dětem bez rozdílu

Vydáno: 9 minut čtení

Pro některé školy jsou digitální technologie zatím strašákem. To ovšem neplatí o základní škole v Ludgeřovicích u Ostravy, jejíž ředitel Karel Moric věří, že brzy budou suplovat i roli klasických učebnic.

Digitální technologie pomáhají růst všem dětem bez rozdílu
Tomáš
Matoušek
NPO 3.1 DIGI Národního pedagogického institutu ČR.
V každé třídě pracují učitelé s heterogenními kolektivy – mají tam nadané děti, pak děti, řekněme, v průměru, děti, které látku zvládají po intenzivnější domácí přípravě, a také děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak mohou v takovýchto kolektivech technologie pomoci?
U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vidím, že technologie pomáhají výrazně. Když máte ve třídě 24 žáků, práce učitele není úplně jednoduchá. V momentě, kdy vysvětluje novou látku, tak skupinka šik