Digitální technologie jako učební pomůcka - krok vpřed

Vydáno:

Digitální věk se promítl i do vzdělávání. Inovativní přístup, který digitální technologie umožňují, je klíčovým aspektem pro rozvoj vzdělávacího systému. Lze digitální technologie využít ve výuce? A jaké z nich zvolit? Pomoci vám může metodika i portál ministerstva školství, které najdete na jeho informační platformě EDU.cz.

Digitální technologie jako učební pomůcka – krok vpřed
Mgr.
Veronika
Němcová
Oddělení podpory digitálního vzdělávání MŠMT
Digitální učební pomůcka – financování
Tuto problematiku, zejména soulad s pravidly financování škol podle §
160 školského zákona
1), by nám m