Digitální pomůcky včera, dnes a hlavně zítra

Podle čeho vybírat digitální technologie a jak postupovat při vybavování školy těmito pomůckami? S blížícím se termínem zahájení výuky podle revidovaného RVP ZV v informatické oblasti a díky možnosti pořízení digitálních učebních pomůcek ze zdrojů Národního plánu obnovy získávají tyto otázky na naléhavosti. Podívejme se společně, jak se s tím úkolem vyrovnávají v pražské ZŠ Klánovice .

Digitální pomůcky včera, dnes a hlavně zítra
Mgr.
Jaroslav
Lachout
koordinátor ICT a člen vedení ZŠ Klánovice v Praze
Ing.
Michal
Špitálník
IT guru
PhDr.
Daniela