Co se děje v digitálním vzdělávání

Vydáno:
Článek přibližuje, kam směřuje Česko v oblasti digitálního vzdělávání, jaké má ambice a jaké plány stát pro další období připravuje.
Co se děje v digitálním vzdělávání
PhDr.
Ondřej
Neumajer
Ph.D.
konzultant vzdělávání, lektor
Situace v Česku
Pro období do roku 2020 mělo Česko zpracovanou Strategii digitálního vzdělávání schválenou vládou v roce 2014. Pro digitální technologie ve vzdělávání v regionálním školství
Česko
aktuálně žádnou samostatnou národní koncepci nemá
. To je ve světovém kontextu spíše ojedinělý přístup. Oblasti digitálního vzdělávání (Digital Education) státy věnují zvýšenou pozornost zpravidla formou samostatných strategických dokumentů a jejich akčních plánů. Rok 2020 tento trend ještě posílil, protože pandemie spojená s COVID-