Co přináší kreativní vzdělávání do českých škol?

Vydáno: 10 minut čtení

To, že kreativita a kreativní vzdělávání může přinášet do českého vzdělávacího systému mnohé inovace i možnost systémových změn, zaznívá dlouho z veřejného prostoru i odborných kruhů. Tématu v současné době nechybí pozornost krajů, měst ani ministerstva kultury a školství i díky začlenění kreativního vzdělávání do podporovaných oblastí Národního plánu obnovy. Na jakých principech kreativní vzdělávání funguje? Jak se liší od jiných způsobů výuky a jaké jsou konkrétní dopady na učitele a studenty i jejich zážitky z projektů?

Co přináší kreativní vzdělávání do českých škol?
Marie
Pánková
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.
Proč cílit na kreativitu ve vzdělávání
Na mezinárodním poli o dopadu kreativity na kvalitní vzdělávání není pochyb. Kreativita je mezi třemi nejžádanějšími dovednostmi na trhu práce. Podle studie OECD uvádí dovednosti spojené s kreativitou ve svých národních kurikulárních dokumentech více než 76 zemí a jedenáct států konkrétně popisuje, jak postupovat v rozvoji tvořivých schopnostíu dětí ve věku od čtyř do 19 let. Se změnou ekonomiky směrem k její znalostní a kreativní formě se navíc zvyšuje i důležitost kreativního vzdělávání.
I v Česku je mnoho škol a měst, které této vzdělávací metodice věří ( např. platforma Jihlava vzdělává kulturou), více než deset let ji rozvíjí prostřednictvím kreativity a umění Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) a další členové platformy uMĚNÍM. V posledních deseti letech se kreativita stala významným