Co je pro žáky při výběru školy nejdůležitější?

Vydáno:

Firma Než zazvoní dělá pravidelné průzkumy mezi osmáky a deváťáky v základních školách. V průzkumech řeší například to, kolik času tráví na sociálních sítích, zda se účastní dnů otevřených dveří (a jaký vliv dny mají na rozhodování) nebo co je pro ně při výběru školy nejdůležitější. A poslednímu z témat se budeme věnovat v následujícím článku – je totiž zásadní v náborovém procesu i celkové komunikaci školy.

Co je pro žáky při výběru školy nejdůležitější?
Mgr.
Nela
Pliešovská
marketingov
Posledního průzkumu
Než zazvoní
týkajícího se rozhodování o výběru střední školy se zúčastnilo 4 467 žáků devátých ročníků základních škol. V jedné z otázek měli za úkol vybrat z nabídky maximálně tři charakteristiky (popř. přidat vlastní), které by je na střední škole nejvíce oslovily, tedy výhody či argumenty, které jsou pro ně při výběru školy důležité. Na prvním místě je dle respondentů (87,9 %) kvalitní vý

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Komisionální zkouška žáka střední školy
Žákovská a studentská samospráva
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Organizace odborné praxe - směrnice
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Plány činnosti - srpen 2021
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Den, do kterého je žák, student žákem, studentem školy ve školním roce 2019/2020
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Žák v zahraničí
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Přijetí cizince do základní školy
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Platnost zkoušky
Ubytování v internátu
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Kvalifikace
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol