Chystá se digitální revoluce v účetnictví?

Vydáno: 3 minuty čtení

S připravovaným novým zákonem o účetnictví, jehož účinnost očekáváme od 1. 1. 2025, nastává bez nadsázky digitální revoluce i v účetnictví. Článek je založen na návrhu nového zákona o účetnictví, který zatím nebyl schválen, ale vzhledem k všeobecné shodě o potřebě digitalizace neočekáváme v této oblasti zásadní změny v jeho finálním znění.

Chystá se digitální revoluce v účetnictví?
Ing.
Zdeněk

Související dokumenty

Pracovní situace

Navýšení příspěvku prvňáčkům
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Požadavky na vedení účetnictví
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Bezplatné poskytování učebnic
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Platby za pomůcky v MŠ
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Účtování čištění vzduchotechniky kuchyň – školní jídelna
Účet 649
Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Doplňující otázka k - Účtování ztráty za rok 2022 - škola
Proplacení výpisu z rejstříku trestů
Školní jarmark
Použití účtu 527 u příspěvkové organizace
Stravování české školní inspekce
Faktura a její obsah - odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví