Bývali jsme škola plná náročných dětí, postupně se měníme

Vydáno: 8 minut čtení

V Česku se nacházejí desítky škol, které jsou úplně nebo z větší části segregované, což znamená, že většinu žáků tvoří buď Romové, nebo děti ze sociálně vyloučených lokalit. Vytvořit segregovanou školu je mnohem jednodušší než potom situaci napravovat. Své o tom ví i Andrea Melechová Ruthová, ředitelka ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře. „První krok ke změně bylo, když jsme si přiznali, že situace je alarmující,“ říká. „O to víc se teď musíme snažit být opravdu dobří.“

Bývali jsme škola plná náročných dětí, postupně se měníme
Lucie
Kocurová
Redaktorka magazínu EDUzin.cz.
O vaší škole se dříve mluvilo jako o segregované. Proč?
My jsme nikdy nebyli typicky „romská“ škola – v roce 2017, kdy jsme měli pouze 157 žáků a dalších jedenáct v přípravce, jsme měli asi třicet procent Romů. Jenže k tomu jsme měli značné procento dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Už před zavedením inkluze tehdejší ředitel pracoval hodně se znevýhodněnými dětmi a

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní družina a kritéria ČŠI
Měsíční plán zahájení školního roku
Plány činnosti - srpen 2021
Řízení změny
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Ukončení školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce

Poradna

Odpolední vyučování 1. stupeň
Změna ředitele v soukromé škole
Přijetí cizince do základní školy
Kariérový poradce na ZŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku