Atestace podruhé - a opět se skluzem

Vydáno: 4 minuty čtení

Prvního února nabyl účinnosti Postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty za provedení atestace1), vydaný v návaznosti na § 44 písm. v) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále jen „zákon“).

Atestace podruhé – a opět se skluzem
Mgr.
Vít
Cvrček
metodik