Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchami autistického spektra bez mentální retardace

Vydáno: 2 minuty čtení

Náplní dvoudenního teoreticko-praktického kurzu je ukázat si naše možnosti při výskytu verbální či fyzické agrese, navrhnout postupy, jak předcházet agresivnímu chování dětí s Aspergerovým syndromem, jak řešit incidenty. V závěru kurzu bude věnován prostor pro řešení aktuálních problémů účastníků kurzu.

Termín a místo konání: 27. – 28. 1. 2016, Praha 5, hotel Matura, Radlická 115

Lektorské zajištění

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Počet hodin

16

Akreditace

MŠMT ČR

Pro koho je kurz určen

Pro osoby mající v péči žáky nebo klienty s problémovým či agresivním chováním, rodiče, osobní asistenty a zaměstnance pobytových služeb (školy, rodiny, chráněná bydlení apod.).

Program

 

 1. den   (10:00 – 16:00)

  • Ukázky pro pochopení toho, proč se člověk bez mentálního handicapu v sociálním chování kvůli autismu chová, jako kdyby mentální retardaci měl.
  • Základní možnosti pedagogických pracovníků při práci s nespolupracujícími žáky, personálu pobytových zařízení při práci s nespolupracujícími klienty.
  • Úloha pečujících osob při výskytu fyzické a verbální agrese.
  • Tři základní mýty v terapii:

- musíme být důslední,

 - musíme zajistit všechna práva žáka/klienta najednou,

 - když můžeme něco v terapii použít, tak to i musíme použít.

  • Aplikace úpravy výše uvedených mýtů v terapii lidí bez mentálního handicapu.

 2. den   (9:00 – 16:00)

  •  Využití kognitivně - behaviorální terapie:

  - behaviorální a funkční analýza chování (rozbor jednoho incidentu),

  - změna myšlení skrze změnu kognitivních schémat,

  - praktické využití vizualizace ve změně myšlení,

  - využití teoretického terapeutického modelu námětů a scénářů v praxi.

Cena   kurzu

3200   Kč


Možnost přihlášení
na webových stránkách www.vzdelavani.apla.cz nebo na emailu andrsova@apla.cz, kde vám také rádi odpovíme na vaše dotazy.