ZŠ, SŠ, konzervatoře a ZUŠ budou mít 26. a 27. října volno

Vydáno: 2 minuty čtení
V rámci opatření, které vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol jako volné dny.

O d ů v o d n ě n í

Podle § 24 odst. 3 školského zákona platí: „Ministerstvo může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele stanovit odlišnosti v organizaci školního roku.“

Probíhající školní rok 2020/2021 je poznamenán celou řadou hygienických a organizačních opatření ve školách z důvodu probíhající epidemie nemoci COVID-19 (nošení ochrany nosu a úst, dezinfekce rukou, omezení setkávání osob, zákaz zpěvu a sportovních aktivit) a uplatňují se mimořádná opatření krajských hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví, jakož i krizová opatření vlády, která dále zasahují do průběhu vzdělávání. Žáci a zaměstnanci škol musejí na tyto nové okolnosti pružně reagovat a omezení respektovat. Vzhledem k délce trvání omezení je situace pro všechny žáky i zaměstnance škol náročná.

Usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, o přijetí krizových opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, je pak s účinností ode 2 dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.

V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii se proto ministerstvo rozhodlo stanovit odlišně organizaci školního roku podle § 24 odst. 3 školského zákona. Pokud by nedošlo k odlišné organizaci školního roku, byli by žáci povinni se po dobu platnosti výše uvedeného krizového opatření Vlády České republiky vzdělávat distančním způsobem ve smyslu § 184a školského zákona.

Lze zároveň důvodně přepokládat, že některá omezení se budou aplikovat i v následujícím období. Proto považujeme za potřebné prodloužit podzimní prázdniny prostřednictvím stanovení dalších dvou volných dnů. Další příležitost pro odpočinek nabízí až vánoční prázdniny. Z těchto mimořádných důvodů se ministerstvo rozhodlo dny 26. října a 27. října 2020 stanovit pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jako volné dny.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/skoly-budou-mit-26-a-27-10-volno