Zpráva z mimořádného šetření k distanční výuce

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) představuje Zprávu z mimořádného šetření MŠMT k distanční výuce žáků v základním vzdělávání. Z dat šetření, provedeného v únoru 2021 mezi 4102 školami, které jsou zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, mimo jiné vyplývá, že online výuka převažovala na 99 % běžných veřejných základních škol  a nižších stupních víceletých gymnázií.

Cílem povinné části šetření bylo vyhodnotit mimořádné finanční prostředky, které byly školám poukázány na podzim roku 2020. Za tyto prostředky v celkové výši 1,3 miliardy korun bylo pořízeno 62041 notebooků, 11844 tabletů a 216 mobilních telefonů, dále různé typy softwaru a ostatní učební pomůcky. Školy v šetření oceňovaly flexibilitu, nízkou administrativní zátěž, rychlost a účelnost poskytnutí mimořádných finančních prostředků. „Mnohokrát děkujeme za podporu v rámci dotace na pořízení notebooků …, jinak bychom distanční výuku vůbec nebyli schopni realizovat online,“ zní jedna z mnoha reakcí ředitelů škol.

Dotazník kromě využití finančních prostředků zahrnoval i nepovinnou část týkající se distanční výuky. Celkem 96 % ředitelů z 3942 veřejných základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií se rozhodlo vyplnit i tuto část. Nejméně častým důvodem neúčasti na distanční výuce byly technické důvody (absence připojení k internetu nebo nedostatek koncových zařízení). Tomu pravděpodobně napomohlo i to, že školy žákům zapůjčily přes 40 tisíc digitálních zařízení. Ta zapůjčily jak z těch, kterými disponovali již dříve, tak těmi nakoupenými v souvislosti s epidemií koronaviru, a to zejména z posíleného rozpočtu pro regionální školství právě na pořízení ICT zařízení. Stav technického vybavení škol pro zajištění online distanční výuky považuje nyní za dostatečný 90 % škol.

Celý dokument je ke stažení ZDE.

5 hlavních pozitivních zjištění

  • školy si pořídily přes 74 tisíc mobilních digitálních zařízení, 1,8 tis. škol si pořídilo některý z druhů softwaru a 1,7 tis. škol si zakoupilo i ostatní učební pomůcky
  • online výuka dle vyjádření ředitelů škol převažovala na 99 % běžných[1] veřejných ZŠ a nižších stupních víceletých gymnázií,
  • nejméně častý důvod neúčastiabsence či nedostatek digitálního zařízení v domácnosti,
  • školy žákům zapůjčily přes 40 tis. zařízení (vč. těch, které vlastnily již dříve, tedy ne pouze z těch, které si nově zakoupily),
  • 90 % škol považovalo stav své technické vybavenosti pro zajištění online distanční výuky po využití mimořádných prostředků na ICT za dostatečný.

[1] Při započtení škol zřizovaných dle § 16 odst. 9 školského zákona, v nichž distanční výuka téměř neprobíhala, se jedná o poměr 96 % převážně online vs. 4 % převážně offline výuka.