Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR (2023)

Vydáno: 2 minuty čtení

Hlavní zjištění (Zpráva vznikla ve spolupráci s MŠMT v rámci Iniciativy 8000důvodů.)

V České republice za posledních 15 let významně vzrostl počet dětí ohrožených zanedbáváním, které byly odebrány z rodiny a umístěny do pěstounské nebo ústavní péče.

  • Panují velké rozdíly v míře odebírání dětí z rodiny mezi kraji i mezi jednotlivými OSPOD.
  • Existuje velmi silná souvislost mezi podílem dětí odebraných z rodiny a podílem obyvatel v sociálních problémech jako jsou exekuce a bytová nouze a zároveň nedostatečnou nabídkou sociálních služeb pro ohrožené rodiny.
  • Řešení je v rozvoji preventivních služeb a přijetí zákona o podpoře v bydlení.

Síť preventivních služeb a obecně podpory pro rodiny v obtížné životní situaci stále není adekvátně silná vzhledem k obřímu rozsahu problémů (zejména ve vybraných územích). Dochází tak k ohrožení dítěte (či spíše nedostatkům v péči o dítě), kterému by bylo možné předejít, kdybychom uměli lépe předcházet  a pomáhat řešit obtížné životní situace rodiny nebo alespoň zmírňovat dopady sociálních problémů na naplňování potřeb dětí. 

Více si o tom, jaká je souvislost mezi sociálními problémy a odebíráním dětí, jak jsou na tom kraje, co v České republice chybí a jaké kroky by mohly situaci změnit, dozvíte ZDE.

Zpracovaná statistická analýza dat resortu školství a práce a sociálních věcí v oblasti péče o děti se zaměřením na cílovou skupinu děti ohrožené zanedbáváním a špatným zacházením

Zdroj: https://www.8000duvodu.cz/blog/zprava-o-stavu-pece-o-ohrozene-deti-v-cr-v-roce-2023-prevence-ohrozeni-ditete-stale-achillovou-patou