Zpětná vazba při online výuce

Vydáno: 2 minuty čtení

Poskytovat zpětnou vazbu je náročné, poskytovat ji při online výuce ještě náročnější. Začít dělat vše jinak nemá smysl, využít situaci k postupné změně však ano. Defi novali jsme doporučení, která učitelům s hodnocením pomohou.

Doporučení MŠMT: Nevyužívejte hodnocení/klasifikaci v období vzdělávání na dálku jako formu nátlaku. Maximální pozornost věnujte poskytování zpětné vazby žákům, která jim pomůže zlepšovat učení a motivuje je k další práci.Řízení školy

 1. Neznámkujte
  Používejte formativní zpětnou vazbu. Řekněte žákům, co mají udělat, aby se zlepšili.
 2. Definujte jasné cíle
  Když budete vědět, čeho mají žáci dosáhnout, víte, na jaké aktivity se zaměřit.
 3. Vytvořte týdenní plán
  Nechte žáky plnit úlohy dle zájmu a schopností, vlastního rozvržení, tempa či přístupu k internetu.
 4. Oceňujte pokroky
  Popište, co se žákům povedlo. Vyvažujte ocenění a kritiku.
 5. Neporovnávejte žáky mezi sebou
  Poskytujte zpětnou vazbu individuálně, průběžně a cíleně.
 6. Kombinujte způsoby vyhodnocování
  Využívejte automatické vyhodnocování online cvičení a doplňte svůj komentář.
 7. Neopravujte všechny chyby
  Zaměřte se na jednu chybu a k ní dejte doporučení. Na základě chyb žáků plánujte jejich další práci.
 8. Ponechte čas na opravu
  Dejte žákům čas na opravu a přepracování úkolů za pomoci vaší zpětné vazby.
 9. Podporujte spolupráci
  Nemusíte být u všeho, propojte žáky mezi sebou, aby si pomáhali s řešením úkolů.
 10. Chtějte zpětnou vazbu
  Zajímejte se, jak žáci rozumí zadání úloh, hodnocení a kolik času nad vypracováním úkolů tráví.
 11. Určete čas pro konzultace
  Vymezte si dobu, kdy budete k dispozici, žákům, kolegům nebo rodičům.
 12. Důvěřujte žákům
  Nesnažte se kontrolovat úplně vše a přenechejte více zodpovědnosti žákům.

Zdroj: https://www.edukacnilaborator.cz/wp-content/uploads/2020/03/Infografika-ZV.pdf

www.edukacnilaborator.cz

www.pedf.cuni.cz

Grafika: Jiří Rykl