Známe vítěze soutěže Zlatá karabina 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Letošní výsledky soutěže Zlatá karabina, soutěže o nejlepšího zástupce ředitele, byly vyhlášeny 24. října 2017 v krásném sále Nové radnice Magistrátu hlavního města Prahy v rámci odborné konference Zástupce – pravá ruka ředitele.

Řízení školy onlineKouzlo pražských památek, kterými je radnice obklopena, příjemné prostředí konferenčního sálu a přátelská atmosféra konference přispěla k tomu, že vyhlašování těch, kteří jsou skutečnou pravou rukou ředitelů, se opravdu vydařilo.

Cenu za mimořádný počin získala Zuzana Drtinová ze ZUŠ Jižní Město, která je již čtvrtstoletí sbormistryní pěveckého sboru Pražská kantiléna, a Martina Brachtlová ze ZŠ a MŠ Karlovice, která organizuje tolik sportovních a společenských akcí, že jen jejich výčet zabral značnou část nominačního formuláře.

Bronzovou Zlatou karabinu 2017 získala Jana Raiskubová, ZŠ Mozartova, Olomouc. Citujeme z nominace pana ředitele: „… chápu tuto cenu jako opravdovou cenu pro toho nejlepšího zástupce ředitele, přičemž kladu důraz zejména na Janinu odbornost, ale také na její angažovanost, na její mimořádné zaujetí pro učitelství, její mimořádnou snahu o zvyšování prestiže naší školy a prestiže učitelského povolání vůbec.  Jana není ‚JEN‘ zástupkyní ani ‚JEN‘ učitelkou – je respektující autoritou. Je velice populární v kolektivu spolupracovníků i rodičů. Je opravdovou chloubou naší školy.“

Řízení školy onlineStříbrná příčka v soutěži Zlatá karabina 2017 patří Matěji Bížovi z Gymnázia Evolution. Jak napsal pan ředitel v nominaci, Matěj Bíža je velkým motivátorem. Při vyhlašování výsledků nelenil a představil projekt „#davamzidlidokruhu“.  Jeho zajímavý proslov s červenou židlí v ruce vzbudil kýžený zájem a celý projekt jistě získal mnoho dalších zájemců z řad účastníků konference. Matěj Bíža si zasloužil ocenění nejen za organizaci této a mnoha dalších akcí, ale také za to, že je podle slov „jeho“ pana ředitele: „…Je velkým motivátorem a dokáže na určitý problém nahlížet z několika stran, hledá kompromis, je nekonfliktní. Dokážu si ho představit jako budoucího ředitele.“

Vítězkou a držitelkou Zlaté karabiny 2017 se stala Kateřina Červinková Houšková ze ZŠ a MŠ Klas. Proč? „Je toho hodně. Jednak je to matka 4 dětí, je také tlumočnicí znakového jazyka – tlumočí nejen představení Jaroslava Duška, ale i na řadě konferencí. S manželem vychovávají rovněž 2 neslyšící děti, které si vzali do pěstounské péče. Je velmi kreativní, miluje český jazyk a literaturu, ale i divadlo. Je velmi energická a čestná. Nezajímá ji pouze prospěch žáka, ale neustále s naší školní psycholožkou spolupracuje na zlepšení klimatu ve škole. Zasadila se o integraci autistického žáka do svého ročníku, a i když na začátku nebylo jednoduché, aby byla pochopena některými rodiči a žáky, díky silné podpoře kolegů se jí to povedlo. Nabízí zajímavá témata k diskuzi i zamyšlení. Vzala nás na festival Jeden svět, zapojila nás do řady soutěží. I o víkendu nebo o prázdninách nabízí žákům a kolegům společnou účast na zajímavých (nekomerčních) filmech v kině. Píše úžasná slovní hodnocení, která žáky posouvají a rodičům jsou srozumitelná.“

Řízení školy onlineSoutěž Zlatá karabina 2017 je za námi. V časopise Řízení školy budou jako již tradičně vycházet rozhovory se všemi oceněnými. Těšit se můžete i na podrobnou reportáž z celé konference. A my v redakci již pilně připravujeme další ročník soutěže, který vyhlásíme v dubnu 2018.