Změny OTN a počty účastníků akcí (ve vztahu ke školám)

Vydáno: 2 minuty čtení

Vládou schválená nová mimořádná opatření ze dne 9. 2. 2022

Lyžařský výcvik

Pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka (žáka ani dozoru) dokládat OTN a lyžařské výcviky jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků, jak je tomu doposud.

Školní výlety, školy v přírodě

Školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků, jak je tomu doposud.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik již není nijak omezen, provoz koupališť není regulován, stejně jako provoz jakýchkoli sportovišť.

Třídní schůzky a akce pro veřejnost

Pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků, jak je tomu doposud.

Koncerty, divadelní představení

Koncerty, divadelní představení pořádané školou jsou omezeny pouze počtem diváků stejně jako obecně omezení divadelních představení či koncertů (viz výše) a diváci nejsou povinni dokládat OTN.

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity (kroužky) nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků, jak je tomu doposud.

Školní jídelny

Provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna dokládat OTN.

Střediska volného času

Pro střediska volného času doposud platilo, že v případě, kdy se činnosti účastní více než 20 osob nebo se nejedná o pravidelné aktivity neměnného kolektivu nebo se aktivit neúčastní pouze děti nebo žáci jedné školy, musely osoby předkládat OTN a zároveň vždy byl počet účastníků omezen na 100 osob. Od 10. 2.2022 platí, že nikdo, kdo se účastní aktivit SVČ, nemusí předkládat OTN, pouze zůstává v platnosti omezení maximálního počtu 100 účastníků, od 19. 2. 2022 v maximálním počtu 500 účastníků.

 Zdroj: https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-mimoradnych-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-covid-19-s-ucinnosti-od-10-2-2022-a-19-2-2022/