Zlatý diktafon už zná své vítěze

Vydáno: 3 minuty čtení

Dnes byly na valném shromáždění České asociace orální historie (COHA) slavnostně předány ceny Zlatý diktafon vítězům ve třech kategoriích: základní, střední a vysoké školy. Cena COHA Zlatý diktafon oceňuje ty nejlepší projekty žáků a studentů za poslední dva školní/akademické roky, které byly vypracovány metodou orální historie, tedy laicky „vyzpovídáním pamětníků“ daných událostí.

„Metoda orální historie je v dnešní době často používaná nejen historiky, ale i laickou veřejností. Má ale svá určitá pravidla, která se snažíme studenty učit už od základní školy,“ říká Pavel Mücke, dosavadní předseda výkonného výboru České asociace orální historie a dodává: „Jsme velmi rádi, že 5. ročník této ceny vzbudil ve větší míře zájem u základních škol. Vítězná práce v této kategorii ukazuje, že i žáci 8. tříd dokáží s metodou orální historie dobře pracovat.“

Jednou z nejzajímavějších prací napříč kategoriemi, kterou Výkonný výbor COHA ocenil 1. místem, byla diplomová práce Venduly Novákové. Ta se věnuje generačním proměnám skautských idejí po roce 1945 na příkladu vzpomínek tří generací českých skautů a skautek z pražského 18. střediska Kruh. Porotu zaujala především kvalita analytického zpracování a interpretační schopnosti autorky.

Dnes na slavnostním valném shromáždění vyhlásil nově zvolený Výkonný výbor COHA ústy svého předsedy další, již šestý v pořadí, ročník ceny COHA Zlatý diktafon. Práce žáků a studentů zpracované v období 2017 - 2019 lze přihlašovat již nyní, více informací naleznete na http://www.coha.cz/aktivity/soutez/.

Kompletní výsledky soutěže Zlatý diktafon naleznete také na webových stránkách České asociace orální historie, zde uvádíme první místa.

Kategorie základní školy

1. místo:       Šimon Cibulka, Julie Cibulková, Luka Brajanovski

Žijí mezi námi (film): téma církevní perzekuce po roce 1948

Základní škola Mendíků, Praha 4

Kategorie střední školy

1. místo:       Michaela Ondráčková

Druhá světová válka na Mladoboleslavsku

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Kategorie vysoké školy

1. místo:       Mgr. Vendula Nováková

Generační proměny skautských idejí po roce 1945 na příkladu 18.

střediska Kruh

FHS UK, Praha 2016

Co je to orální historie? Orální historie jako jedna z metod historiografie je součástí kvalitativního výzkumu a její nezastupitelnost je zřejmá zejména tam, kde je řada pramenů z různých důvodů nepřístupná, nebo byla zničena; v tomto případě je často jediným zdrojem informací o určité historické události. Některé klíčové události písemné dokumenty vůbec nezachycují. K vyplnění této mezery přispívají vzpomínky a vyprávění účastníků, které pomáhají rozšířit i faktografickou základnu a spolu s ostatními prameny slouží k analýze historických faktů. Ve zkratce jde o zachycení dějin z pohledu “obyčejného” člověka.

Česká asociace orální historie (COHA) vznikla na popud orálně-historických badatelů na 14. mezinárodní konferenci orální historie (International Oral History Association Conference) konané v Sydney v červenci 2006. Asociace byla oficiálně založena 8. ledna 2007 na ustavujícím valném shromáždění. COHA je členem International Oral History Association a Rady vědeckých společností ČR. Dne 1. 11. 2017 došlo k inkorporaci Českého národního komitétu orální historie do COHA.

Cílem COHA je mimo jiné především vytvoření metodických pravidel a návodů pro využití orální historie ve vědeckém výzkumu za účelem „chránit“ ji před nevědeckým používáním a důsledné zastávání etických pravidel výzkumu vedeného metodou orální historie.

Zdroj: Tisková zpráva COHA