Zkušenosti z praxe školního poradenského pracoviště

Vydáno: 1 minuta čtení

Jak může školní poradenské pracoviště pomoci žákům a studentům SŠ a VOŠ, kteří mají psychické problémy? Informace, doporučení a dobré zkušenosti nabídne 16. března webinář projektu P-KAP Národního pedagogického institutu.

Webinář, který je určený zejména pedagogům a vedení středních škol a vyšších odborných škol a pracovníkům školních poradenských pracovišť, se tentokrát zaměří na specifické problémy, které se mohou naplno projevit právě ve věkové skupině žáků a studentů těchto škol. Jedná o psychické problémy spojené s poruchami příjmu potravy a problematiku transgender. Jeho cílem je ukázat, jak může školní poradenské pracoviště pomoci těmto dospívajícím a mladým dospělým lidem samotným, ale také jejich pedagogům, aby s nimi dokázali vhodnými způsoby komunikovat a pracovat ve výuce. Stranou nezůstane ani téma spolupráce školy a odborníků jejího školního poradenského pracoviště s organizacemi, které ve zmíněných oblastech působí.

Program webináře a registrace

Webinář připravili garanti tematické oblasti Podpora inkluze projektu Podpora krajského akčního plánování NPI ČR.

 

Zdroj: NPI ČR