Získejte prestižní titul Světová škola

Vydáno: 2 minuty čtení

Zajímá se vaše škola o globální témata? Začleňujete do výuky školní projekty a používáte interaktivní metody? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v současném propojeném světě? Zkuste získat prestižní titul Světová škola. 

Tímto oceněním se v současné době pyšní 69 mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Program Světová škola v České republice společně realizují Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, ARPOK, Multikulturní centrum Praha a ADRA.

Co vám projekt Světová škola přinese?

  • Dáváte najevo, že vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijeme, a k odpovědnosti za jeho aktivní vytváření.
  • Společně s žáky se naučíte zapojovat do veřejného dění ve své komunitě a přispívat k řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Získáte systematickou metodickou podporu v zavádění průřezových témat do výuky i každodenního života školy.
  • Máte možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce.
  • Obdržíte prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

Přihlásit se můžete do 15. září 2017 na: katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz nebo u některé z dalších zapojených organizací. Více informací o podmínkách, jak získat mezinárodní ocenění Světová škola, přihlášku a kontakty naleznete na http://www.svetovaskola.cz