Získejte podporu pro svůj projekt. Přihlaste se do podzimní výzvy programu Erasmus+

Vydáno: 7 minut čtení

Během podzimního kola výzev mají příležitost získat podporu na své projekty nebo obdržet Akreditaci Erasmus organizace a instituce aktivní ve všech sektorech vzdělávání s výjimkou vysokoškolského. Své vzdělávací projekty tak mohou financovat školy od mateřských přes základní až po střední odborné či umělecké, ale také neziskové organizace, vzdělávací centra, knihovny, muzea, divadla nebo přímo samosprávy, které vzdělávací instituce zřizují.

Program Erasmus+ je vhodný pro všechny, kteří chtějí podpořit profesní rozvoj svých zaměstnanců, zjistit, jak fungují podobné organizace v zahraničí, nebo hledají novou inspiraci a osvědčené postupy.

V minulosti získal podporu například projekt pražské botanické zahrady zaměřený na zpřístupnění expozic návštěvníkům se specifickými potřebami. Úspěšné bylo i Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, které se s partnery v Itálii, Slovensku, Turecku a Německu zaměřilo na rozvoj solidarity a dobrovolnictví mezi žáky. Do mezinárodních projektů se pravidelně zapojuje také Střední odborná škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně, které vysílá žáky a zaměstnance do zahraničí na odborné stáže a vzdělávací kurzy. Nezisková organizace APERIO mohla díky programu Erasmus+ vytvořit kurz pro sólo rodiče a Muzeum východních Čech v Hradci Králové vyslalo své zaměstnance do různých koutů Evropy na stínování v partnerských muzeích.

„Klíčem k úspěchu organizace jsou motivovaní zaměstnanci, kteří mají příležitost se rozvíjet. A zahraniční zkušenost je pro vzdělávání zaměstnanců zásadní. Česká republika je příliš malý rybník. Je skvělé vidět, jak se pak nápady a inspirace, které pracovníci získali v zahraničí, promítají do konkrétních výstupů muzea, ať už jde o tvorbu expozic, doprovodných materiálů nebo třeba propagaci,“ říká ředitel hradeckého muzea Petr Grulich.

PŘEHLED PODPOROVANÝCH AKTIVIT

Partnerství malého rozsahu

Aktivita umožňuje organizacím v oblastech školního vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy, neformálního vzdělávání mládeže a vzdělávání dospělých navazovat mezinárodní spolupráci se zahraničními partnery. Díky jednodušší administraci je partnerství malého rozsahu vhodné zejména pro menší organizace nebo nováčky v programu.

Krátkodobé projekty mobilit pro účastníky vzdělávání a pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých

Tento typ projektů je vhodný pro organizace zajišťující vzdělávání dospělých, které si chtějí program Erasmus+ vyzkoušet a zatím nežádali o Akreditaci programu. V rámci krátkodobých projektů vysílá zapojená organizace dospělé účastníky na formální či neformální vzdělávací pobyt do zahraničí (stínování, kurzy, školení). Účastníky mohou být buď zaměstnanci organizace nebo dospělé vzdělávané osoby s omezenými příležitostmi. Mezi způsobilé žadatele patří například knihovny, muzea, galerie, kariérní a poradenská centra a další organizace poskytující formální, informální a neformální vzdělávání dospělých.

Kooperativní partnerství

Organizace působící v oblasti neformálního vzdělávání mládeže mohou díky kooperativnímu partnerství navázat mezinárodní spolupráci s dalšími organizacemi. Cílem je vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření výstupů projektů. Projekt složený minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí pomůže zapojeným organizacím zvýšit kvalitu jejich činnosti.

Projekty mobility pro pracovníky s mládeží

Projekty zaměřené na zahraniční výjezdy pracovníků s mládeží umožňují pořádání mezinárodních aktivit v oblasti profesního rozvoje, jako jsou školení, semináře, studijní návštěvy, vytváření sítí a budování komunit. Organizace tak mají možnost zlepšovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty. Projekty se realizují v oblasti neformální vzdělávání mládeže

Výměny mládeže

V rámci projektů výměn mládeže mohou mladí lidé ve věku 13 až 30 let z různých zemí pracovat na tématu, které je zajímá, a zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit. V projektu musí vždy figurovat minimálně dvě organizace či neformální skupiny mladých lidí. Tyto projekty se realizují v oblasti neformální vzdělávání mládeže.

Aktivity participace mládeže

Aktivita dává prostor mladým lidem k zapojení do občanského života na lokální i nadnárodní úrovni, a to formou různých fyzických akcí, ať už to jsou setkání s veřejnými činiteli nebo například kampaně ke zvyšování informovanosti. ​Mladí lidé se tak dostanou do přímé interakce s veřejnými činiteli a mohou získat reálný vliv na změnu v konkrétní oblasti. Projekt může být národní nebo mezinárodní. Aktivita spadá do oblasti neformální vzdělávání mládeže.

DiscoverEU – akce pro začlenění

Nová aktivita dává příležitost organizacím nebo neformálním skupinám mladých lidí získat podporu na realizaci projektů, které umožní mladým lidem s omezenými příležitostmi ve věku 18 let vyrazit na vlakovou cestu po Evropě.

Mladí lidé se znevýhodněním tak mohou zažít cestování v bezpečí skupiny nebo objevovat Evropu samostatně. Více informací naleznete na této stránce. Aktivita spadá do oblasti neformální vzdělávání mládeže.

Akreditace Erasmus

Akreditace je svého druhu členská karta pro mezinárodní projekty mobilit. Je určena organizacím a institucím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a neformálnímu vzdělávání mládeže. Akreditované organizace a koordinátoři se mohou spolehnout na stabilní financování svých aktivit, nastavit si vlastní strategii plnění projektu s možností plán modifikovat, ale také vyzkoušet nové typy spolupráce, aniž by bylo nutné podávat vždy novou žádost. S žádostí o akreditace vám pomůže návod.

Centralizované aktivity

Během září mohou organizace podávat žádosti o podporu projektů rovněž v centralizovaných aktivitách programu Erasmus+, které spravuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu.

INFORMAČNÍ SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Během srpna a září pořádá Dům zahraniční spolupráce (DZS), který program Erasmus+ spravuje, sérii informačních seminářů k předkládání žádostí ve všech aktivitách podzimních výzev. Na seminářích se žadatelé seznámí se strukturou programu Erasmus+, jeho prioritami a podmínkami žádostí o grant. Na konci bude samozřejmě prostor pro konzultace a dotazy. Jednotlivé termíny jsou postupně zveřejňovány v sekci události na webu DZS. Na semináře je třeba se včas registrovat.

ERASMUS+

Erasmus+ je evropský vzdělávací program určený pro všechny úrovně formálního i neformálního vzdělávání a pro oblast sportu. Je financovaný z prostředků Evropské unie, která na jeho fungování do roku 2027 alokovala částku 26,2 miliard eur. Sedmdesát procent rozpočtu je určeno na zahraniční výjezdy osob, zbývajících třicet procent bude investováno do dlouhodobých projektů spolupráce a do aktivit zaměřených na budování kapacit, inovace a sdílení dobré praxe.

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Poskytuje informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání.

Zdroj: Zpráva DZS