Záznam webináře k dotacím na vybudování a úpravy zahrad a venkovních areálů v přírodním stylu

Vydáno: 1 minuta čtení

Příjem žádostí: 10/2022 – 11/2022; dokončení projektů: nejpozději do 12/2025

• Výše podpory: min. 100 tis. Kč – max. 500 tis. Kč (podpora na 1 projekt max. 85 % z celk. způsob. výdajů)
 
Dotační titul na úpravu venkovních areálů škol, školek, domů dětí a vybudování zahrad vhodných pro ekologickou výchovu dětí představují odborníci SFŽP ČR a MŽP, zajímavý pohled přidává expert na vzdělávání ve školních zahradách z organizace Chaloupky.

Záznam webináře z 23. 6. 2022 na téma Dotace na vybudování a úpravy zahrad a venkovních areálů v přírodním stylu

Zdroj: https://www.sfzp.cz/podivejte-se-na-zaznam-webinare-k-dotacim-na-vybudovani-a-upravy-zahrad-a-venkovnich-arealu-v-prirodnim-stylu/https://www.facebook.com/stredniclanek