Závažné pochybnosti o kariérním systému

Vydáno: 2 minuty čtení

Už jen do 18. 3. bude otevřen v připomínkovém řízení zákon o pedagogických pracovnících. Ministerstvo školství chce předložit ke schválení novelu, jejímž prostřednictvím bude v českém školství poprvé zaveden plošný kariérní systém, jenž by měl nové nastavit pravidla pro další profesní rozvoj učitelů a podle toho odstupňovat jejich odměňování. Neprůhlednost a překotnost přípravy nového nástroje profesního rozvoje učitelů vzbuzuje otázku, zda se jedná o funkční řešení.

S návrhem se pojí několik problémů. Jednak byl bez předchozí diskuse shozen se stolu několik let připravovaný návrh, za nímž stál odborný tým, pilotáž a velké množství zapracovaných připomínek z terénu. Projekt, v jehož rámci byl návrh připraven, stál 30 milionů Kč. Projekt navíc nechalo připravit samo ministerstvo a tvůrci s ním byli celou dobu v kontaktu.

Nový návrh byl připraven v řádu několika málo měsíců a bez možnosti zástupců profesních organizací vznášet k němu své připomínky. Řada z nich (Asociace ředitelů gymnázií, Stálá konference asociací ve vzdělávání atd.) byla pominuta jako připomínková místa během přípravy aktuální novely.

Dalším komplikací je neexistence standardu učitele, podle nějž by bylo možné určovat, do jaké míry pedagog naplňuje očekávané předpoklady.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Přímo z ministerstva se ozývají hlasy, že v současnosti připravovaný návrh kariérního systému postrádá transparentnost i shodu odborné veřejnosti. Hrozí, že místo nástroje na zlepšení kvality učitelů vznikne pouze nová a trochu složitější platová tabulka. V takovém případě promarní české školství obrovskou příležitost. Na problém jsme upozorňovali už v Auditu vzdělávacího systému ČR, bez odezvy.“