Zavádění digitálních změn do výuky - NPI ČR rozšiřuje konzultační podporu škol

Vydáno: 2 minuty čtení

Všechny základní školy zavádějí do výuky na 1. stupni od září 2023, o rok později na 2. stupni ZŠ. 

Národního pedagogický institut ČR školám poskytuje zdarma podporu v rámci projektu Národní plán obnovy (NPO).  

Jednou z forem podpory škol při zavádění informatické a digitální změny jsou individuální konzultace. Tři skupiny odborných konzultantů pomáhají najít optimální řešení konkrétní škole na míru v každé z oblastí, které se změny významně dotýkají. S konzultanty RVP/ŠVP může vedení školy probrat, jak úpravy, které přináší revize RVP v informatické oblasti z roku 2021, promítnout s ohledem na konkrétní podmínky školy do vzdělávacích strategií, školních vzdělávacích programů či učebních plánů. Nezávislí odborníci sítě IT guru pomohou vedení školy například s nastavením digitální infrastruktury a efektivní IT správy, se zabezpečením vnitřní školní sítě a konektivity a po technické stránce také s nákupem digitálních technologií, ať už jde o hardware či software.  

Od května 2023 přibyla třetí skupina konzultantů, krajští ICT metodici, KIM. Ti poradí a pomohou vedení školy a ICT metodikům s možnostmi využití technologií při řízení školy, v komunikaci, ale také se začleněním digitálních technologií do výuky v jednotlivých předmětech. Učitelům doporučí například vhodné výukové programy, digitální zdroje pro vzdělávání včetně oblasti kyberbezpečnosti, možnosti dalšího vzdělávání pedagogů aj. (Síť krajských ICT metodiků vznikla v roce 2018 v rámci již končícího projektu SYPO a školy měly možnost seznámit se s pomocí KIM zejména v době koronavirové pandemie při zavedení distanční výuky.) 

Konzultace je možné objednat prostřednictvím jednoduchého objednávkového formuláře na webu podpory škol revize.edu.cz (záložka Nabídka podpory a kurzů) nebo oslovit přímo konkrétního člena příslušné konzultační sítě v daném kraji. Adresáře jsou rovněž dostupné na zmíněném webu.  

Veškerou podporu NPI ČR při zavádění nového předmětu informatika a digitální klíčové kompetence napříč všemi vyučovacími předměty mohou školy čerpat i opakovaně a zdarma.  

Zdroj: https://press.npi.cz/tema/npi-cr-rozsiruje-konzultacni-podporu-skol-pri-zavadeni-digitalnich-zmen-do-vyuky