Zástupci firem a akademické sféry vybírali nejlepší žákovské projekty na podporu vědy

Vydáno: 5 minut čtení

Žáci středních odborných škol si vyzkoušeli vědu v praxi. Své práce prezentovali na půdě Akademie věd České republiky na závěrečné konferenci programu Věda má budoucnost, která zakončila sedmý ročník vzdělávacího programu, jehož cílem je zatraktivnit přírodovědecké a technické předměty u žáků.

Program Věda má budoucnost ukazuje žákům a studentům možnosti uplatnění v technických a přírodovědných oborech. V nich se firmy potýkají s nedostatkem odborných pracovníků. Program se tak snaží mezi mladou generaci rozšířit povědomí o tom, že kariéra v těchto oborech představuje do budoucna dobrou volbu. Zlepšení image matematiky a přírodních věd už na základních a středních školách, je pro firmy dobrou investicí, která se jim vrátí v dostatku potenciálních zaměstnanců.

Žáci a studenti v průběhu roku v rámci programu navštívili reálné provozy zapojených firem a na vlastní oči viděli, jak a na jakých pozicích se s technickým vzděláním mohou uplatnit. Potkali se s lidmi z praxe tváří v tvář a měli možnost zeptat se na to, co je zajímá. Od HR specialistů se dozvěděli celou řadu praktických rad o tom, jak správně napsat životopis nebo motivační dopis a vyzkoušet si mohli také pracovní pohovor na nečisto.

„Bayer, jako součást globální iniciativy projektu Věda má budoucnost, aktivně podporuje studium přírodních věd. Věda pro lepší život je naší filozofií a cílem, a proto věříme, že je důležité zajistit budoucnost tohoto motta i v našich zemích. Motivace z praxe je nezbytná pro rozhodování žáků a studentů, především proto, že mohou vidět nejen aplikace, ale také potřebné sociální výhody v přírodovědných oborech,“ říká Jens Becker, výkonný ředitel společnosti Bayer Česká republika a Slovensko.

Každoročním završením programu je slavnostní závěrečná konference, kde studenti prezentují svoje návrhy, jak zlepšit prestiž vědy v České republice. Vítěze soutěže určila odborná porota, která se letos skládala ze zástupců společnosti Bayer, Sedlecký kaolin, odborníků z Akademie věd ČR a zástupce neziskové organizace AISIS, která soutěž v rámci programu Věda má budoucnost organizuje. Před samotnou soutěží se s přihlášenými projekty mohla seznámit také laická veřejnost a pro vybraný projekt hlasovat v tzv. „ceně veřejnosti“. Vítězné finanční částky studenti použijí buď k realizaci svého projektu, na podporu studia nebo pro nákup potřebných pomůcek do výuky.  Studentské a žákovské týmy, které se letos účastnily soutěže Věda očima mladých, v rámci přihlášených projektů ukázaly, že se o vědu opravdu zajímají. Ve svých projektech se zabývali nejrůznějšími tématy jako například konstrukcí domácího minipivovaru a vařením piva, využitím odpadu z mobilních telefonů, popularizací biokompostování u předškolních a mladších školních dětí nebo možnostmi, jak využít odpadní tepelnou energii na přeměnu na elektrickou energii.

Pondělní konference byla vyvrcholením sedmého ročníku programu. V něm modul pro žáky podporují firmy Bayer a Sedlecký Kaolin. „Zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory můžeme určitě podpořit celou řadou aktivit. My jsme však od počátku vsadili hlavně na jednu – na představování profesních vzorů – představování toho, jak může vypadat práce, kterou lidé s přírodovědným vzděláním dělají. Řada mladých lidí, si prostě nedovede představit, co dělá například chemik, a tak můžeme těžko očekávat, že se rozhodnou pro obor, o jehož profesním uplatnění mají jen velmi mlhavou představu,“ vysvětluje člen správní rady AISIS z. ú. Ivo Jupa.

Úspěšnost programu potvrzují i sami žáci: „Dozvěděli jsme se celou řadu užitečných informací o životopisech a pracovních pohovorech, což se do budoucna bude hodit každému z nás,” uvedla studentka Vyšší odborné školy zdravotnické z Prahy do anonymního dotazníku.

 „Z rozhovorů s účastníky programu se dozvídám, že informace o tom, jak fungují velké renomované firmy, je pro ně stále zajímavé. Žáci získávají lepší povědomí o tom, čím se zabývají firmy působící v oblastech přírodních a technických věd a jaké z toho pro ně plynou příležitosti pro jejich profesní kariéru. Že je pro ně návštěva takových firem užitečná, nám potvrzují žáci, a především jejich učitelé v závěrečném hodnocení,“ vysvětluje jednu z myšlenek programu Věda má budoucnost její koordinátorka Martina Voláková.

Věda očima mladých

Soutěž Věda očima mladých si dává za cíl ukázat žákům základních a středních škol vědu v praxi zábavnou formou. Účastníci mají za úkol vymyslet jakýkoliv vědecký projekt. Vyhlášení soutěže proběhlo v rámci závěrečné konference letošního ročníku programu Věda má budoucnost na Akademii věd ČR. Vítězná škola dostala 10 000 Kč, dohromady si studenti rozdělili více než 30 000 Kč. Všechny přihlášené projekty a jejich umístění si můžete prohlédnout na www.vedamabudoucnost.cz.

Věda má budoucnost

Vzdělávací program Věda má budoucnost již sedm let ukazuje žákům a studentům základních, středních, ale i vyšších odborných škol, že kariéra v technických a přírodovědných oborech může být zajímavá. Partnerem modulu pro žáky a studenty je společnost Bayer a Sedlecký Kaolin. Věda má budoucnost vychází z irského modelu propojování škol a zaměstnavatelů. Mimo modulu určeného pro žáky je v programu modul zaměřený na učitele matematiky, fyziky, výchovné/kariérové poradce a ředitele škol., kterým ukazuje, jak zkvalitnit a zatraktivnit výuku a seznamuje je s aktuální situací na trhu práce. Partnerem tohoto modulu je ŠKODA AUTO a. s.

Zdroj: Tisková zpráva programu Věda má budoucnost