Zástupce - pravá ruka ředitele

Vydáno: 3 minuty čtení

24. října 2017 v Praze 

Redakce Řízení školy pořádá odbornou konferenci pro zástupce ředitelů škol. Příspěvky našich předních odborníků i zasvěcených lidí z praxe se budou věnovat aktuálním tématům, legislativním novinkám, upozorní na důležitost role zástupce ředitele a v neposlední řadě přinesou rady a praktická doporučení pro každodenní rutinní záležitosti i mimořádné události.

Řízení školy online

  • Legislativní novinky v oblasti školství
  • Pracovní právo a problémy, které řeší zástupci i ředitelé
  • Hodnocení a spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovníků
  • Vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami

OBJEDNÁVEJTE  ZDE

V závěru konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy "Zlatá karabina". Nominace jsou otevřeny do 22. září 2017

Konferenci i soutěži byla udělena záštita MŠMT i  Magistrátu hlavního města Prahy. Partnerem je Česká školní inspekce, ekoTab.

Řízení školy online

 

OBJEDNÁVEJTE  ZDE

Program konference

od 8:30 do 9:00 Prezence
od 9:00 do 9:20 Zahájení, slovo úvodem
od 9:20 do 09:35

Využití dat z inspekční činnosti, národních a mezinárodních šetření pro budování lepšího vzdělávání

Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor

od 09:35 do 10:25

Pedagogičtí pracovníci v judikatuře Nejvyššího soudu ČR

David Borovec, právník Randl Partners

od 10:25 do 10:40

Finanční motivace učitelů při práci s nadanými žáky

Michal Urban, ředitel odboru pro mládež MŠMT

od 10:40 do 11:00

Jak hodnotit učitele

Irena Trojanová, ředitelka školy, lektorka CŠM 

od 11:00 do 11:20 Přestávka na kávu
od 11:20 do 12:00

Aktuální právní úprava činnosti školy a nové úkoly zástupce ředitele

Monika Puškinová, specialistka na školskou legislativu

od 12:00 do 12:15

Základní systémové změny vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami v prvním roce jejich fungování

Veronika Doležilová, právnička, právní poradkyně Open Society Fund Praha

od 12:15 do 12:30

Podpůrná opatření včera, dnes a zítra

Lenka Krejčová, psycholožka, ředitelka DYS-centra Praha

od 12:30 do 13:15 Most mezi sborovnou a ředitelnou - zamyšlení Václava Trojana, vedoucího Centra školského managementu, nad úlohou zástupce ředitele + slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina
od 13:15 do 14:00 Přestávka na oběd
od 14:00 do 14:15

Prezentace dosavadních intervencí OP VVV do regionálního školství a výhled na druhou polovinu programového období

Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT

od 14:15 do 14:30

Synergie funkčního týmu

Renáta Zajíčková, ředitelka gymnázia, koučka

od 14:30 do 14:45

Zástupce, nebo ředitel - kdo je víc?

Dagmar Chroboková, zástupkyně

Petr Lehký

od 14:45 do 15:00

Jak se rodí kmenový vůdce

Pavel Škramlík, ředitel školy, kouč

 

Doprovodný program zajistí - iŠkola, Microsoft, Sekce operačních programů MŠMT, ekoTab.

OBJEDNÁVEJTE  ZDE

Řízení školy onlineMísto konání

Magistrát hlavního města Praha, Mariánské nám. 2/2, 11001 Praha 1 - kousek od Staroměstského náměstí (200 m)

Kontaktní osoba

Naďa Eretová, 739 583 938, eretova@wolterskluwer.cz

Zdroj informací: Konference,  redakce školství
Zdroj obrázku: fotobanka Shutterstock