Zapojte se - studie adaptivních shopností u dětí

Vydáno: 2 minuty čtení

V rámci aktuálního projektu vyvíjíme diagnostickou metodu pro posouzení adaptivního chování u dětí ve věku 5 až 15 let (do 15 let a 11 měsíců). Ta hodnotí samostatnost dítěte a jeho schopnost zvládat nároky každodenního života. Jde o posouzení např. schopnosti sebeobsluhy, komunikace nebo sociálního chování. V rámci každé oblasti učitel hodnotí, nakolik u vybraného žáka zmíněné chování či dovednost běžně pozoruje a také zda je vykonává samo nebo pro zvládnutí potřebuje dopomoc. V aktuální studii bychom potřebovali získat odpovědi od několika stovek učitelů.

Řízení školy onlineVážení učitelé,

vyučujete v mateřské škole, základní škole či nižším gymnázium a jste v kontaktu se žáky ve věku 5 - 15 let (včetně)? Pak bychom Vám rádi nabídli možnost se zapojit do našeho elektronického dotazování, které proběhne od srpna do cca konce roku a pomocí něhož přispějete k výzkumné studii adaptivního chování u dětí, která probíhá v rámci pilotního ověřování nově vyvíjené diagnostické škály. 

Administrace dotazníku bude probíhat anonymně v elektronické podobě. Po přihlášení do studie obdržíte během několika dnů na Vaši emailovou adresu pozvánku k vyplnění elektronického dotazníku. Jeho zodpovězení trvá cca 60 minut. Není nutné ho vyplnit celý najednou, v průběhu odpovídání je možné odpovědi uložit a vrátit se k nim později. Za Vaši účast budete zařazeni do slosování o věcné ceny a v případě vyplnění dotazníku třikrát (za 3 různé děti) Vám nabízíme finanční odměnu a to formou dohody o provedení práce (více viz podrobnější informace o studii pod odkazem níže).

V případě jakýchkoliv dotazů k této studii či jejímu průběhu kontaktujte koordinátora studie, Mgr. Jakuba Jelínka na adrese jakub.jelinek@nuv.cz

Více informací o studii a vyvíjeném diagnostickém nástroji naleznete v tomto dokumentu:  

Pozvánka - studie adaptivního chování u dětí.pdf