Zapojte se do výzkumu zavádění umělé inteligence do vzdělávání – výzva Pedagogické fakulty Univerzity Palackého

Vydáno: 2 minuty čtení

Vážení a milí pedagogové, ředitelé, vychovatelé, vzdělavatelé, zapojte se do nového výzkumu, který mapuje, jak jsou české školy připraveny na zavádění umělé inteligence (AI) do vzdělávání – ať už do výuky, či do domácí přípravy žáků.

Zajímá nás, jaké zkušenosti s umělou inteligencí máte, zda jste si již některý z AI nástrojů vyzkoušeli (ve škole, doma), zda se nástrojů umělé inteligence obáváte a zda si např. myslíte, že by vás umělá inteligence dokázala nahradit. Zajímá nás také, jestli jste již zaznamenali ve vaší škole případy zneužití AI třeba k podvádění, případně máte-li pro tyto situace vytvořena pravidla (v psané či nepsané podobě). Stejně tak bychom se rádi dozvěděli, zda máte představu o tom, jak konkrétně AI ve výuce využít. Předpokládáme, že i vy již máte nějaký názor, pohled, přesvědčení či pouhé povědomí o umělé inteligenci, případně již máte v souvislosti s umělou inteligencí nabyté odborné znalosti a dovednosti. Zdvořile bychom vás chtěli požádat o PRAVDIVÉ a ÚPLNÉ vyplnění ANONYMNÍHO dotazníku, jehož výsledky – jak doufáme – přispějí k odhalení aktuálního stavu a další podpoře pedagogů v oblasti umělé inteligence. Prostřednictvím dotazníku se také seznámíte s celou řadou zajímavých informací, které můžete využít ve své vlastní profesi. Dotazník najdete zde: https://aka.ms/aiveskole

Předem velmi děkujeme za váš čas.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci