Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022

Vydáno: 1 minuta čtení

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021. Aby se mohly mateřské školy na realizaci zápisu včas připravit a o průběhu zápisu mohly informovat rodiče s dostatečným předstihem, vydává MŠMT toto metodické doporučení k jejich organizaci.

Úvod

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

  1. Vyhlášení zápisu a termín konání
  2. Způsoby podání žádosti
  3. Upřesnění k přílohám žádosti
  4. Doporučení pro organizaci zápisů
  5. Doplňující informace
  6. Užitečné odkazy

Zdroj: Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022 | edu.cz