Zápisy do 1. ročníku základních škol začnou 1. dubna

Vydáno: 2 minuty čtení

Letos poprvé se zápisy do 1. ročníku základních škol konají od 1. do 30. dubna. Povinná školní docházka po dítě začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

MŠMT zveřejňuje aktualizovanou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Řízení školy onlineInformace nahrazuje stávající Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházceč. j.: MSMT–10670/2014 ze dne 10. 7. 2014, které je vzhledem k vydání novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, již neaktuální a s novou právní úpravou nekoresponduje.

Informace uvedené v novém materiálu mají sloužit jako metodická pomoc pro základní školy k organizaci zápisů k povinné školní docházce, jejichž součástí může být orientační posouzení školní připravenosti, respektive schopností a dovedností dítěte v oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí, které lze v průběhu zápisu orientačně posoudit a zajistit tak optimální průběh zápisů k povinné školní docházce.

Cílem poskytnutí uvedených informací je přispět k celkově vyšší úrovni a kvalitě prováděných zápisů dětí k povinné školní docházce. Vlivem působení jednotlivých škol na zákonné zástupce dítěte při zápisu k povinné školní docházce je pak možné předpokládat i snížení počtu odkladů povinné školní docházky.

Materiál shrnuje právní vymezení současného stavu legislativy, popis postupu k řešení situace a dále stanovuje požadavky tak, aby ředitelé základních škol zajistili pro realizaci zápisů optimální podmínky. 

Materiál stahujte zde

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce_2016_12_web.docx
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce_2016_12_web.pdf

Další aktuality