Žáky na Extra třídě nejvíc baví spolupráce a nejméně příprava rozpočtu

Vydáno: 2 minuty čtení

Vymýšlení projektu a rozdělování úkolů, to nejvíc bavilo žáky sedmých, osmých a devátých tříd, kteří se letos zúčastnili čtvrtého ročníku programu Extra třída. Naopak nejméně populární byla příprava rozpočtu a harmonogramu projektu. Také se ukázalo, že i když náctiletí nejvíce oceňují příležitost dělat něco samostatně a mimo školu, často se neobejdou bez podpory učitelů – patronů projektu.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 238 respondentů, žáků sedmých, osmých a devátých tříd základních škol (a odpovídajících ročníků gymnázií). Byli dotazováni na to, co je při práci nejvíce a nejméně bavilo, co se naučili a nakolik považují tyto dovednosti za užitečné.

Mezi činnostmi, které žáky zaujaly, byla především možnost naučit se týmové práci, spolupracovat a komunikovat při přípravě projektu, ale také vymýšlet, čeho se bude projekt týkat. Žáci velmi oceňovali svobodu výběru zaměření projektu, tedy možnost uskutečnění  vlastních nápadů. V realizační fázi byla paleta atraktivních činností širší, hodně dětí bavila organizace a propagace závěrečných akcí (příprava spotů, letáků) a samotná veřejná prezentace. Mezi méně oblíbené činnosti patřila příprava harmonogramu prací a rozpočtu, ale také komunikace s úřady a fundraising, shánění dalších peněz na realizaci projektu.

Iva Tahová, koordinátorka projektu Extra třída, řekla: „Pokud opravdu chceme, aby náctiletí byli zodpovědní a schopní dotáhnout svoji práci do konce, musíme jim k tomu dát příležitost. Proto v rámci Extra třídy už čtvrtým rokem organizujeme ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco projekty, díky kterým mají děti možnost zlepšit místo, kde žijí. Hlavním smyslem je ukázat veřejnosti, co děti umějí a dát jim příležitost vyniknout i v jiných oblastech než jsou akademické dovednosti. Letos jsme navíc připravili dotazníkové šetření, v němž se ptáme, co žáky na takové práci baví. Obecně se ukazuje, že zajímavá je pro ně především možnost komunikovat a spolupracovat. Navíc mají většinově pocit, že právě tohle jsou dovednosti, které v dalším životě využijí.“

Celkové statistické výsledky odpovědí respondentů programu Extra třída si můžete přečíst v přiloženém PDF.