Základní školy nevyužívají návody k výuce na dálku

Vydáno: 1 minuta čtení

Ačkoli se digitální dovednosti učitelů proti jaru zlepšily, značný podíl jich při distančním vzdělávání neomezil obsah učiva, jak jim to ministerstvo doporučilo. 

V článku si můžete přečíst o tom, že mladším žákům by měla stačit 1 hodina živé výuky na dálku, starším žákůmm 3 hodiny za sebou a že by se měla stanovit přesná látka pro jednotlivé ročníky.

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/inspekce-zakladni-skoly-nevyuzivaji-navody-k-vyuce-na-dalku/1953919