Zájmové kroužky, střediska volného času od 11. května

Vydáno: 1 minuta čtení

Činnost zájmových kroužků může být od 11. května 2020 obnovena.

Od 11. května

Činnost kroužků bude moci probíhat pouze ve skupinách do 15 osob. 

Zdroj: MŠMT, redakce Řízení školy