Žádosti o zařazení soutěže na informativní seznam soutěží ministerstva pro školní rok 2023/2024

Vydáno: 1 minuta čtení

Výzva obsahuje věcné zaměření a účel seznamu, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termíny uzávěrky pro podávání žádostí.  

Termín pro podání žádostí je 12. června 2023.

Účelem dokumentu je sestavení seznamu soutěží pro školní rok 2023/2024, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí. Případným zařazení do seznamu nevzniká právo na obdržení dotace v rámci vypsaných Výzev na podporu soutěží a současně obdržení dotace nebude uvedením v seznamu podmíněno.

Žádosti o zařazení do seznamu pro školní rok 2023/2024 se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz. ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí 12.5.2023 přibližně ve 12:00.

Více informací: Výzva k předkládání žádostí o zařazení soutěže na informativní seznam soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2023_2024.pdf

Zdroj: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-zarazeni-souteze-na