Žádost o povolení výjimky z hygienických požadavků

Vydáno: 1 minuta čtení

Školy a školská zařízení mají možnost požádat místně příslušnou KHS o povolení výjimky z hygienických požadavků upravujících jejich prostorové a provozní podmínky.

Jde o reakci na nástup populačně silnějších ročníků ke studiu a z toho vyplývajícího náporu na kapacitu škol.

Povolení výjimky rozhodne v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví místně příslušná KHS, ale jen za předpokladu, že nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví.

Zdroj: https://twitter.com/Hygiena_cz ze dne 4. 4. 2023