Žádáme před znovuotevřením škol data o šíření koronaviru ve školách

Vydáno: 3 minuty čtení

Pedagogové sdružení v Učitelské platformě vítají výzvu ministra školství, aby byly konečně zveřejněny ukazatele a kritéria, za kterých se budou otevírat školy. Vedle konkrétních čísel a plánu, podle kterého se otevřou jednotlivé třídy, je potřebné i objasnit způsoby šíření viru ve školách. Učitelé zároveň varují, že pokud nebudou navýšeny testovací a trasovací kapacity nakažených bez příznaků, vir se do škol vrátí.

Po uvedení nového ministra zdravotnictví oznámil ministr školství Robert Plaga záměr připravit jasný scénář založený na konkrétních a měřitelných kritériích, která musí být splněna, aby se žáci mohli vrátit do škol. Pedagogové z Učitelské platformy tento plán vítají. Zároveň však žádají zveřejnění dalších dat a informací o průběhu nákazy mezi dětmi docházejícími do škol i pracovníky škol. Mělo by být objasněno, zda se žáci a učitelé nakazali navzájem, či mimo školu. Tyto údaje by pak měly být zveřejňovány ve formě otevřených dat, aby je mohla odborná veřejnost zpracovat a interpretovat. 

“Vítáme, že po několikaměsíčním apelování chce nyní vláda představit jasná a předvídatelná kritéria pro návrat žáků do jednotlivých typů škol. Zároveň však stále máme k dispozici jen velmi málo relevantních dat a informací o dosavadním šíření nákazy ve školách, díky kterým bychom se mohli lépe připravit na opětovné otevření,” uvádí Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy.

Petra Mazancová tím naráží na skutečnost, že dosud nebylo jasné, podle čeho se vláda při uzavírání základních a středních škol rozhodovala. Stejně tak nebylo nikdy objasněno, jak se nákaza ve školách šířila. Podle Učitelské platformy je proto důležité zpracovat analýzu, která zmapuje šíření koronaviru ve školách i zpětně. “Dosud jsou otevřené mateřské školy a je nutné vyhodnotit, zda veřejný zájem neohrožuje i zdraví personálu v mateřinkách,” dodává Petra Mazancová.

Podle Daniela Münicha z akademického institutu CERGE-EI by se měly třídy otevírat od nejnižších stupňů. “Předtím je ale třeba na náhodném vzorku škol odhadnout virovou nálož, kterou dnes v důsledku praxe netestování a netrasování bezpříznakových žáků neznáme,” uvádí Daniel Münich. Podle něj je nutnou podmínkou, aby byl od začátku zajištěn dostatek testovacích a trasovacích kapacit i pro nakažené žáky bez příznaků. “To se nyní zřejmě neděje. Vážně by se mělo uvažovat i o využívání levných a rychlých antigenních testů ve školách,” upřesňuje.

Zdroj: https://www.ucitelskaplatforma.cz/2020/11/08/ucitele-zadame-pred-znovuotevrenim-skol-data-o-sireni-koronaviru-ve-skolach/?utm_source=%27newsletter%27&utm_medium=%27email%27&utm_campaign=%27U%C4%8Ditel%C3%A9%3A+%C5%BD%C3%A1d%C3%A1me+p%C5%99ed+znovuotev%C5%99en%C3%ADm+%C5%A1kol+data+o+%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD+koronaviru+ve+%C5%A1kol%C3%A1ch%27