Začne Evropský týden odborných dovedností

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve všech zemích Evropské unie se ve dnech 5. až 9. prosince 2016 uskuteční Evropský týden odborných dovedností. Má upozornit na to, že odborné vzdělávání, jímž v České republice prochází více než 70 % populace, je cestou k dobrému uplatnění na trhu práce. Národní ústav pro vzdělávání se do Evropského týdne odborných dovedností zapojuje akcemi zaměřenými také na učitele a rodiče žáků základních škol.

Do maturitních a učebních oborů v odborném vzdělávání nastupuje každoročně zhruba 72 % absolventů základních škol. Na gymnázia míří 22,5 % populačního ročníku. Správná volba oboru se přitom významně odrazí i na spokojenosti při učení a spolurozhoduje i o tom, zda žák školu dokončí a zda se své profesi bude chtít v budoucnu věnovat. „V Evropském týdnu odborných dovedností budeme žákům a jejich rodičům poskytovat individuální poradenství k volbě vzdělávací a profesní dráhy, “ říká Helena Úlovcová, pověřená řízením Národního ústavu pro vzdělávání. „Chtěli bychom také upozornit na informační systém Infoabsolvent, kde jsou představeny nejen všechny školy a jimi nabízené obory vzdělání a také data o budoucím uplatnění na trhu práce,“ dodává Úlovcová.

Jak mohou s informačním systémem na stránkách www.infoabsolvent.cz pracovat učitelé či výchovní a kariéroví poradci na školách, osvětlí on-line seminář na Metodickém portále RVP.CZ. Součástí Evropského týdne odborných dovedností budou také žákovské veletrhy fiktivních firem anebo diskusní setkání odborníků.

Akce, jejíž podtitul zní Objev svůj talent!, má povzbudit také dospělé, kteří chtějí dalším odborným vzděláváním své postavení na trhu práce posílit anebo stávající profesi změnit. Více informací je k dispozici na stránkách Domu zahraniční spolupráce, který Evropský týden odborných dovedností v ČR koordinuje, anebo na stránkách Evropské komise, která Týden vyhlásila.

Akce NÚV v rámci Evropského týden odborných dovedností:

datum

název

místo

23. - 24. 11.

regionální veletrh fiktivních firem

České Budějovice

30. 11.

Výroční setkání POSPOLU - příklady dobré praxe spolupráce škol a zaměstnavatelů

Praha, MŠMT

30. 11.

regionální veletrh fiktivních firem

Pardubice

6. 12. 20.00

webinář  Jak při výběru oboru pomůže informační systém Infoabsolvent

www.rvp.cz

5. - 9. 12.

konzultace pro rodiče a žáky – výběr oboru studia

Praha, NÚV

7. - 8. 12.

regionální veletrh fiktivních firem

Plzeň

8. - 9. 12.

regionální veletrh fiktivních firem

Olomouc

9. 12.

Kulatý stůl Koordinačního centra pro ECVET

Praha, Dům zahraniční spolupráce

12. 12.

setkání sítě ReferNet ČR

Praha, Autoklub Opletalova

listopad - prosinec

jednání sítě oborových skupin

Praha, Národní ústav pro vzdělávání

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/zacne-evropsky-tyden-odbornych-dovednosti