Začíná 22. ročník soutěže Romano suno

Vydáno: 6 minut čtení

Po perširaz pes mange zaľibindžas jekh romano lav. Oda lav phendža miri baba mira dake: „Kaj salas, čhaje?“ O slovos čhaje pes mange zabačindžas. Paľis phučľom la babatar: „Babo, s’oda za slovos čhaje?“ Joj morlas o grati, na šundžas man. Užaravas chvilka. Oj preačhiľa te morel o grati. Paľis latar phučľom: „Babo, s’oda za slovo čhaje?“ Oj pre ma zadikhľas a phendžas mange, že kavka vakeren o Roma pro romňa.

Nová škola, o.p.s. vyhlašuje 22. ročník literární soutěže, která dává mladým romským autorům možnost popsat svět kolem sebe vlastníma očima a ocenit jejich znalost romštiny – jazyka, který se ve veřejném prostoru běžně nevyskytuje. Většinové společnosti pak přibližuje svět romských dětí a zvyšuje povědomí o možnostech romštiny jako plnohodnotného jazyka.

Řízení školy online„Se svými příspěvky, ať už s texty nebo autorskými videi, anebo obrázky se soutěže každoročně účastní stovky dětí i dospělých,“ uvádí koordinátorka soutěže Marie Bořkovcová. Témata letošního ročníku se soutěžící dozvědí 8. dubna – na Mezinárodní den Romů, kdy
bude soutěž vyhlášena. Jedním z témat je např. Tvoje největší dobrodružství, jiné Setkání s mimozemšťanem. Děti mohou podobně jako minulý své město, kde bydlí, kde se v něm bydlí dobře, kde hůř. Samotnou tvorbu mají čas do konce školního roku (29. června 2019). Slavnostní vyhlášení nejlepších příspěvků proběhne v první polovině prosince. Nejlepší texty i s jejich českým překladem se také objeví ve sborníku Romano suno 2019. O vítězných příspěvcích rozhodnou tři poroty. V literární zasedne např. např. prozaičky Iveta
Kokyová a Eva Danišová anebo básnířka Renata Berkyová, ve výtvarné Ladislava Gažiová a Antonín Střížek. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte prosím kontaktovat koordinátorku soutěže Marii Bořkovcovou - tel.: 774 498 194; email: marie.borkovcova@novaskolaops.cz.

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže. Romano suno 2019 je realizováno díky podpoře Úřadu vlády ČR v rámci dotačního programu „Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2019“.

Co je Romano suno?

Romano suno (Romský sen) je soutěž pro děti v romštině. Cílem Romano suna je podpořit užívání romštiny u nejmladší generace, dát jim příležitost použít romštinu tvůrčím způsobem a veřejně. Pro romské i neromské děti, které romsky nehovoří, avšak soutěže se chtějí účastnit, máme v soutěži výtvarnou kategorii. A naopak pro dospělé, kteří umí romsky, jsme rozšířili literární část soutěže také o věkovou kategorii dospělých.

Jaká jsou soutěžní témata?

 1. So nekbareder predžiďiľal? / Tvoje největší dobrodružství
 2. So bi kamehas pre Karačoňa te chudel? A so bi kamehas te del? / Co bys chtěl/a dostat na Vánoce? A co bys chtěl/a naopak dát?
 3. So bi kerďalas, te bi dikhľalas le mimozemšťanos? / Co bys dělal/a, kdybys viděl/a mimozemšťana?
 4. Kaj bešes? A kaj avrether andre tiro foros bi kamehas te bešel? U kajna? / Kde bydlíš? Kde jinde bys chtěl/a ve svém městě bydlet a kde naopak ne?
 5. Pisin pal oda, so kames / Volné téma

Literární kategorie 

Hlavní soutěžní kategorií Romano suna je kategorie literární. S písemnou formou romštiny se děti setkávají minimálně. O to je pro ně vlastní psaní v romštině těžší. Proto tyto příspěvky oceňujeme nejvíce.

 • Nejde o to, aby byl příspěvek perfektní, ale o to zkusit se vyjádřit v romštině. Proto není proti pravidlům nechat si s textem v romštině pomoci od někoho, kdo zná jazyk lépe.
 • Příspěvky mohou být v próze i ve formě básně.
 • Uvítáme, pokud soutěžící zašlou spolu s romským textem také český překlad.

Audiovizuální kategorie aneb kategorie mluveného slova

Pro děti a mládež, které romsky umí, ale psaní v romštině je nepřitahuje, je připravena kategorie mluveného slova. Děti svoje vyprávění nebo scénku natočí na telefon nebo na foťák a audio nebo video nám pošlou do soutěže. Příspěvek může mít formu monologu, rozhovoru, reportáže nebo scénky.

 • V této kategorii mohou soutěžit také skupiny dětí. Ne však větší než 3 děti.
 • Nahrávka musí být v romštině a musí jí být rozumět!
 • Nahrávka nemůže být delší než 3 minuty.
 • Pozor: Do soutěže nepřijímáme písničky!

Výtvarná kategorie 

Zde se mohou účastnit také děti, které romsky nehovoří. Výběr techniky ponecháváme zcela na účastnících samotných. Obrázky prosím opatřete jménem soutěžícího, názvem obrázku a soutěžním tématem. K obrázků doložte další údaje, viz níže. Ve výtvarné kategorii není asistence dalších osob při tvorbě povolena!

V Rpmanu sunu se soutěží v pěti věkových kategoriích 

 • 1. - 3. ročník ZŠ
 • 4. - 6. ročník ZŠ
 • 7. - 9. ročník ZŠ
 • střední škola
 • dospělí (pouze literární část)

Jak soutěž probíhá 

Všechny příspěvky projdou rukama odborné poroty, která vybere příspěvky k ocenění. Tyto příspěvky budou publikovány ve sborníku Romano suno 2019 a na webu Nové školy, o.p.s. O nominaci se soutěžící, resp. jejich kontaktní osoby dozvědí do poloviny listopadu. Slavnostní vyhlášení vítězů Romano suna 2019 se spolu s výtvarnými a literárními dílnami bude konat v první půli prosince v Americkém centru v Praze.

Pravidla pro účastníky soutěže

 • Uzávěrka soutěže je 28. června 2019.
 • Ke každému příspěvku do soutěže musí být uvedeny následující údaje:
  • jméno autora
  • školní ročník u žáků, u ostatních věk
  • adresa (školy, NGO, vlastní)
  • jméno, telefon a mail (v případě dětí na kontaktní osobu).
  • název příspěvku a soutěžní téma.
 • Kromě údajů je potřeba ještě spolu s textem či obrázkem poslat Souhlas se zpracováním osobních údajů podepsaný rodičem.
 • Soutěžící v kategorii mluveného slova musí odevzdat také podepsaný formulář svolení se zveřejněním (pošleme vám ho po obržení vašich videí). 
 • Příspěvky zasílejte elektronicky na marie.borkovcova@novaskolaops.cz nebo poštou (Nová škola, o.p.s, Křižíkova 344/6, 186 00 – Praha 8).

Více informací o soutěži najdete na www.novaskolaops.cz. Na tomto webu najdete také videopozvánku do soutěže v romštině pro děti. Vřele vás i děti také zveme do skupiny přátel Romano suna: Romano suno – Aven andre na Facebooku.

Zdroj: Tisková zpráva Nová škola o. p. s.