Žáci českých škol spolupracují s experty na badatelských projektech ve městech

Vydáno: 2 minuty čtení

Žáci pěti základních škol a jednoho gymnázia z Prahy, Brna, Hradce Králové, Ledče nad Sázavou a Moravských Budějovic v tomto školním roce začínají nový vzrušující projekt, během kterého budou spolupracovat s odborníky, včetně odborníků z jejich komunit, a prozkoumávat vědecké aspekty měst jako ekosystémů. Projekt, který je financován z programu EU Horizon 2020, se jmenuje PULCHRA a využívá přístup zvaný „komunitě otevřené vzdělávání”, při kterém žáci pracují na výzkumu s relevantními odborníky. Cílem projektu je usnadnit účast občanů všech věkových kategorií na vědeckém bádání a utvářet tak informované, inovativní a participativní komunity. Školy budou ve výsledku mnohem aktivnější v prosperujících komunitách.

Jan Blažek ze Vzdělávacího centra TEREZA říká: „TEREZA ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy patří mezi dvanáct partnerů z deseti členských států EU, mezi nimiž jsou evropské univerzity, nevládní organizace a výzkumné ústavy, které spolupracují na výzkumu měst jakožto městských ekosystémů. Do tohoto průkopnického projektu je v současné době zapojeno přes 50 škol. Školy mohou díky spolupráci na badatelských projektech s partnery PULCHRA realizovat pontenciál vědeckých metod a poznání ve prospěch společnosti a zlepšení kvality života.”

„Účastníci budou pracovat na různých městských výzvách, které byly vyvinuty v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Školy v České republice si vybraly tyto dvě výzvy 1) Místa ve městech, která propojují obyvatele s přírodou, 2) Cirkulární město propagující místní rozvoj a nové obchodní příležitosti. Badatelské týmy jsou složeny z žáků, učitelů, odborníků z univerzit a vědeckých center, byznysu, místních samospráv, rodičů a dalších členů komunity, kteří se na těchto výzvách budou podílet v terénu či na online platformě.”

Kontakt:

Jan Blažek (jan.blazek@terezanet.cz) nebo Lenka Kleger (Lenka.kleger@terezanet.cz nebo 608 240 804).

PULCHRA je projekt financovaný z programu Evropské unie Horizon 2020, který se zaměřuje na využití konceptu komunitě otevřeného vzdělávání s cílem přinést nové vědecké poznatky pro město jako městský ekosystém. Více informací o projektu naleznete na https://pulchra-schools.eu/.

Zdroj: TS, TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.