Za úspěch v životě vděčíme měkkým dovednostem. Jak je učit a jak je propojit s RVP?

Vydáno: 1 minuta čtení

S ohledem na rostoucí poptávku škol po nástrojích, které pomáhají rozvíjet klíčové kompetence stanovené v RVP bychom vám rádi představili roční program zaměřený na systematický rozvoj měkkých dovedností žáků na základních školách – Skills Builder Akcelerátor pro školní rok 2024/25. 

Abychom školám program co nejvíce přiblížili, připravili jsme pro ředitele škol informační setkání a praktický workshop – Skills Builder Akcelerátor naživo, které se uskuteční 14. března v Praze v kampusu Hybernská a na které vás touto cestou srdečně zveme. 

Na setkání se dozvíte, jak Skills Builder rozvíjí měkké dovednosti, s čím vším pedagogům pomáhá, co stojí za úspěšností metodiky Skills Builder a co vaše škola získá účastní v programu. Součástí setkání je praktický workshop a sdílení zkušeností s metodikou. Podrobné informace o metodice: https://skillsbuilder.scholaempirica.org/

Přihlásit se můžete přes formulář do 7.března 2024.

Zdroj: SCHOLA EMPIRICA