Z děcáku na ulici. Státu se dlouhodobě nedaří zařadit mladé lidi z ústavů do normálního života, rychle se zadluží a propadají drogám

Vydáno: 1 minuta čtení

Podle statistické ročenky ministerstva školství opustí ročně dětské domovy více než tisíc dětí. Dalších asi 700 odchází z výchovných ústavů, které pečují o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování.

Například nezisková organizace Mimo domov uvádí, že až 70 procent dětí, které vyrůstají v náhradní péči, skončí v dospělosti na šikmé ploše. V článku si můžete přečíst, zda pomůže novela zákona o výkonu ústavní výchovy.

 

 

 

Zdroj: https://archiv.ihned.cz/c1-66238430-z-decaku-na-ulici-statu-se-dlouhodobe-nedari-zaradit-mlade-lidi-z-ustavu-do-normalniho-zivota-rychle-se-zadluzi-a-propadaji-drogam