X. ročník soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Vydáno: 4 minuty čtení

Úřad pro ochranu osobních údajů u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“ 28. ledna 2016

vyhlašuje

X. ročník soutěže pro děti a mládež „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Je pro nás velkým potěšením vyhlásit tento rok jubilejní, již desátý, ročník soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“. Zkušenosti z předchozích devíti ročníků nás utvrzují v tom, že zájem dětí a mladých lidí o ochranu svého soukromí a osobních údajů je značný a rozhodně neklesá. Počet příspěvků, které za dobu soutěže dorazily na Úřad pro ochranu osobních údajů, se vyšplhal téměř k číslu 1500. Odborná porota tak rok co rok stojí před nelehkým úkolem, vybrat ze zaslaných příspěvků pouze těch několik, které nakonec získají ocenění. Za účast v soutěži proto ještě jednou děkujeme všem, kteří posílali své příběhy, kresby, fotografie, videa, návrhy na placky a další příspěvky.

A jaké téma jsme pro vás vybrali letos? Tentokrát zapojte svou fantazii a ukažte, jak by podle vás vypadal svět bez soukromí. Neexistovalo by žádné tajemství, nic ze svého života byste si nemohli nechat jen pro sebe. Jak by takový svět fungoval? Byl by lepší, nebo horší, než je náš současný svět? A jak by mohl vzniknout – vzdali se ti, kteří v něm žijí, svých osobních údajů a soukromí dobrovolně, přišli o ně vlastní nevědomostí či chybou nebo jim je někdo vzal násilím? Popusťte uzdu své fantazii a pište povídky, úvahy nebo scénáře. Můžete také vymyslet a sehrát scénku a natočit ji na video.

Ani letos nezapomeneme na ty, kteří raději kreslí, malují nebo vytváří grafiku. Všichni vědí, nebo si to alespoň myslí, kam bezpečně ukládat peníze, kde ukrýt tajný zápisník, jak schovat fotografie před jinými. Ale co si počít s osobními údaji? Jak a kam můžeme ukrýt tyto informace o sobě? Nakreslete nám, jak vypadá, nebo kde je, to nejbezpečnější místo pro uchování osobních údajů.

Obě témata jsme rozdělili podle věkových kategorií, a to 7 – 13 let a 14 – 18 let.

Zapojit se mohou také školy, školní družiny a kluby, knihovny, střediska volného času nebo jakékoli jiné dětské kolektivy. Pokud budete na zadání soutěže pracovat společně a vymyslíte k němu i nějaké další aktivity (besedy, soutěže tříd atp.), dejte nám o tom vědět. Můžeme se o tom podělit s ostatními na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Příspěvky mohou soutěžící do 18 let poslat (s uvedením jména, adresy a věku*) do 18. dubna 2016 buď elektronicky na soutez@uoou.cz (soubory do velikosti 9 MB), anebo na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, oddělení tiskové, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (obálku označit heslem „Soukromí“).

Autoři nejlepších zpracování se mohou těšit na zajímavý program slavnostního předání cen.

Aktuální informace o soutěži budou průběžně k dispozici na webových stránkách Úřadu www.uoou.cz v rubrice Pro mládež.

* Adresa bude použita jen pro účely soutěže. Jméno a věk mohou být použity v rámci propagačních účelů ochrany osobních údajů, pokud neobdržíme výslovné přání, že zaslaná práce k uvedené propagaci nesmí být použita. Pokud je vám méně než 15 let, požádejte prosím o souhlas s účastí v soutěži své rodiče.