Workshop o výukových možnostech České televize

Vydáno: 1 minuta čtení

Od AZ kvízu po sexuální výchovu: Jak využít televizi ve výuce

Ve spolupráci s ČT se na Pedagogické fakultě UK uskuteční workshop o výukových možnostech České televize. Ta nabízí řadu výukových nástrojů, pomůcek a materiálů, které vyučujícím mohou ve výuce pomáhat.Celou akci moderuje dr. Tomáš Samek z katedry občanské výchovy a filozofie. Úvodní slova pronese děkan fakulty Michal Nedělka společně s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem. Praktickou část povede Alžběta Plívová z ČT.Akce je otevřená pro akademickou obec i širokou veřejnost. Více informací najdete na https://pedf.cuni.cz/PEDF-61.html?event=25261&lang=cz

Zdroj: https://pedf.cuni.cz/PEDF-61.html?event=25261&lang=cz