Webinář Praktické použití ABA

Vydáno: 1 minuta čtení

Praktické použití ABA v hlavním vzdělávacím proudu mateřských škol a škol základních, speciálních mateřských škol a základních škol speciálních

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář Praktické použití ABA v hlavním vzdělávacím proudu mateřských škol a škol základních, speciálních mateřských škol a základních škol speciálních, který se bude konat 27. května od 16:00.

Cílem webináře je představit účastníkům, jak lze Aplikovanou behaviorální analýzu využít v prostředí mateřských škol a škol základních v hlavním vzdělávacím proudu, tak i v prostředí škol a školek speciálních. Aplikovaná behaviorální analýza má v těchto školách (školkách) své uplatnění tam, kde děti potřebují nejvyšší stupeň podpory (level 1 VB mapp, časté problémové chovaní), nejnižší stupeň podpory (level 3 VB mapp), nebo tam, kde děti potřebují speciální podpůrná opatření. Obsahem webináře není představit plán implementace ABA do školního prostředí z hlediska legislativy, ale metodicky, což je v možnosti kterékoliv vzdělávací instituce.

Lektorka: Mgr. Dita Chapman, BCBA

Více informací o webináři

Zdroj: http://modry-kruh.cz/webinare/webinar-prakticke-pouziti-aba-v-hlavnim-vzdelavacim-proudu-materskych-skol-a-skol-zakladnich-specialnich-materskych-skol-a-zakladnich-skol-specialnich/